De 4e Episode: Vors Leon

 

Toen waas ’t 3 x 11 jaor juubeleijem biej de Kits-Uule, wao in flink waerde oetgepak in ein grote tent op de Aaje Keulsebaan. Same mit os juubeleijem prins Wil van Montfort waerde dit ein groots sjpektakel.

De Kits-Uule bleeve dreije in ein periode det alles kos en nieks te gek waas. Toch waerde opgemerk det det op de lange termien nieks op zou levere. D’r moste nuuj besjtuursleeje komme mit ein nuuj visie en eine nuuje kiek op de Kits-Uule in de Remunjse vastelaovend. Mit jonges as Robert Hoek, Wil van Montfort en later ouch Bert Tobben, Jeroen Domburg, Leon Bartholomé en Mario Kramer kwaam d’r eine ommesjlaag. De Kits-Uule waerde sjteeds gezonjer zonger de Kits-Uule gedachte oet ’t aug te verlere.

’T moment kwaam det in 2006 vórs George toet Grootvórs waerde beneump, toen haaje de Kits-Uule eine nuuje Vórs neudig. In ’t jaor 2006 waerde Leon Bartholomé prins biej de Kits-Uule en dao kwame ze d’r al sjnel achter det hae de opvolger mos waere van George. In 2007 is hae dan ouch beneump door de leeje as nuuje vórs.

De Kits-Uule dreije volop wie in 2009 Hans Verstegen aafsjied naom as veurzitter. Wil van Montfort is as nuuje veurzitter beneump en haet de take euvergenaome. Hans Verstegen is beneump toet ere-veurzitter biej de Kits-Uule.

D’r waerde flink aan de waeg getummerd nao os 4 x 11 jaor juubeleijem toe. Ein sjoon dansgarde waerde op touw gezat. ’T Pelies waerde gans verboewd, en ’t daak ging letterlik d’r vanaaf, dit alles meugelik gemaak door ein aantal fanatieke leeje, wo veer as Kits-Uule greuts op moge zeen.

De Kits-Uule greujde en alles leek good te gaon. Ondanks det ware d’r momente die veer in dees episode neet vergaete. Zo zeen os ein aantal leeje ontvalle die altied ein werm hert höbbe gehad veur os vereiniging. En ouch os beeld waerde ontvraemp wao op veer in samenwerking mit de aad prinse ein nuuj beeld höbbe moge inzaegene op os 4 x 11 jaor juubeleijem.

’T Juubeleijem komité waerde gevórmp en dees miense zeen d’r in gesjlaag mit hulp van heel väöl miense mit ein vereiniginsgshert ein sjitterend juubeleijemfees neer te zitte.

’T sjpektakel waerde gevierd in os eige Kits-Uulepelies. Dit waerde ein hoogtepunt in ’t besjtaon van de vereiniging en veer kinne dan ouch truuk kieke op ein sjoon 44 jaorig besjtaon.

Waem haaj det gedacht nao 44 jaor.