Geschiedenis Jeugdhuis Kemp/Kitskensberg (met dank aan Joop Smeets)

Begin jaren 60 hebben de welpen en de verkenners van de scouting groep St. Jozef hun onderkomen in het souterrain van de toenmalige Deken Rhoenschool aan de Javastraat, de gidsen groep van deze afdeling vind haar onderkomen in een houten barak die gelegen is aan de Slousweg nabij het Alfonsiusbeeld aan de Heinsbergerweg.

De locatie van de welpen en verkenners groep is echter verre van ideaal en ligt midden in de woonwijk waar voor buiten activiteiten geen plaats is, dus word er uitgekeken naar een andere locatie die wel geschikt is voor scouting activiteiten.

Deze locatie word gevonden aan de Oude Keulse baan, langs de speeltuin Kitskensberg.

Met subsidie van de gemeente en de inzet van veel vrijwilligers (hoofdzakelijk ouders van de welpen en verkenners) kwam het nieuwe scouting gebouw snel tot stand. Het gebouw bestond uit een activiteiten zaal voor de verkenners en welpen en een kleinere ruimte voor de gidsen en een kleine keuken. Verder was er nog een opslag hok en een wc die alleen van buiten uit te bereiken was.

Al snel werd duidelijk dar er in de wijken Kemp/Kitskensberg behoefte was aan meerdere soorten van activiteit dan alleen scouting.
om extra ruimte hiervoor te scheppen wordt besloten het oude gidsen lokaal te slopen en gedeeltelijk op te bouwen naast het scouting gebouw.

In dit gebouwtje word gestart met diverse hobby clubs zoals boekbinden, houtbewerken en voor de meisjes handwerken.

Op initiatief van enkele bewoners van Kemp en Kitskensberg word er in de activiteiten zaal van scouting op zaterdag avond een kinder-disco georganiseerd onder de naam “DE KRIELCLUB” deze is toegankelijk voor kinderen tot 14 jaar en is een doorslaand succes.

Om de kinderen van 14 jaar en ouder niet uit te sluiten word door de leiding van de hobby clubs besloten op zondag avond een disco te organiseren onder de naam de zondagsavondclub. ook dit word een doorslaand succes en de jeugd uit de wijde omgeving bezoekt deze avonden massaal.

Mede door het succes van de beide disco avonden ontstaat er een probleem.
De gemeente dreigt de disco avonden te verbieden omdat er geen aparte wc’s zijn voor de jongens en de meisjes.

Dit is niet het enige probleem voor het jeugdhuis want de toch al 2de hands oliekachels vormen een probleem, door onvolledig verbranding word de zaal enkele keren zwartgeblakerd. dus moet er een nieuwe verwarming komen en nieuwe wc’s. maar wie zal dat betalen (de gemeente niet) we schrijven inmiddels het jaar 1970 omdat er geld moet komen en Carnaval 1971 voor de deur staat besluit de leiding om een inzamelingsactie te houden met carnaval, maar hoe?

Er word besloten om een tijdelijke carnavals vereniging op te richten, om zodoende tijdens het carnaval in de cafés een inzameling actie te houden. De raad van elf bestaat uit jongens en meisjes en René van Kessel wordt tot prins gebombardeerd. Als lijfspreuk kreeg hij mee “gäëf väöl en dök want os kachels zeen stök” in overleg met de KaKeToe’s mogen we meetrekken met hun kinderoptocht om zodoende te collecteren voor een nieuwe verwarming. Deze actie had een dubbel succes, er werd veel geld opgehaald en het jeugdhuis had er een nieuwe vereniging bij “DE KITS-UULE”

Na deze actie wordt de eerste verbouwing een feit.

Uit de oude kweekschool aan het zwartbroekplein mogen we de radiatoren slopen voor de verwarming, dit bespaarde een hoop geld. De firma Pesch bezorgde tegen een leuk prijsje de verwarmingsketel en enkele leiders deden het laswerk. Aan de rechterkant van de zaal werden nieuwe wc’s aangebouwd en de zaal werd een beetje aangepast aan het disco gebeuren.

Door het toenemende aantal activiteiten barstte het jeugdhuis bijna uit z’n voegen en de groep waarvoor het gebouwd was raakte in het gedrang. hiervoor moeste een oplossing worden gevonden en dit was een nieuw lokaal voor scouting.

Daar het huidige perceel te klein was voor een verdere uitbreiding kregen we van de gemeente een stuk grond van de speeltuin toegewezen. De plannen waren klaar maar hoe komen we aan bouwmateriaal? Want zoals normaal waren er niet genoeg centjes, toen boden een paar gebeurtenissen een uitkomst.

Aan de meules in de voorstad brak brand uit in het daar gelegen groene kruisgebouw, dit bestond uit een aantal aan een geschakelde barakken, via via mochten we de restanten afbreken en de bruikbare delen recyclen.

Een van de leiders van scouting was beroeps militair op de kazerne in Weert. Het kwam hem ter oren dat de schietbanen in weert werden opgeheven en gesloopt moesten worden. Van defensie kreeg het jeugdhuis toestemming om de schietbanen te slopen en de vrijkomende materialen te gebruiken voor de bouw van het nieuwe scouting home.

Na vele weken slopen onder bare weersomstandigheden hadden we zoveel bruikbare materialen verzameld dat we er wel vier nieuwe scouting home’s van hadden kunnen bouwen. Wat we nodig hadden voor de bouw werd uit gesorteerd, de rest werd te koop aangeboden. Hiervoor was veel animo en in een mum van tijd was het grootste gedeelte van het overschot verkocht en de financiering van het nieuwe gebouw bijna rond.

Er verrees een scouting gebouw van 12×12 meter helemaal aangepast aan de wensen van scouting. Na het verhuizen van scouting werden de overige ruimtes opnieuw verdeeld. De zaal was voor de krielclub, de zondagavond club en de Kits-Uule. De hobby- clubs verhuisden naar het gidsen lokaal en de rowans (oudere tak van scouting) naar het oude hobby lokaal.

Na verloop van jaren liep de belangstelling van de jeugd voor de hobby clubs terug en word besloten met deze activiteiten te stoppen. Daar de voorzaal door de steeds groter wordende activiteiten van de Kits-Uule te klein is geworden staat de derde verbouwing voor de deur.

De muur tussen het voormalige hobby lokaal en de zaal word verwijderd en de verwarmingsketel word naar achteren verplaats en aan de linkerkant van het oude hobby lokaal word een nieuw en groter buffet geplaatst. Verder komt er een nieuw plafond in en wordt de verlichting en het interieur aangepast aan de wensen van die tijd.

We schrijven inmiddels het jaar 1993

Door drie scoutinggroepen word bij de gemeente Roermond een aanvraag ingediend voor subsidie van een nieuw groepshuis.

Deze groepen zijn

·        De St jozef groep

·        De Pater Bleijs groep

·        De Hoogendijk groep

De gemeente Roermond nodigt de groepen uit voor een plan met vergaande samenwerking en gezamenlijk gebruik van een locatie. Na een aantal besprekingen haakt de Pater Bleijs groep af. De bestuurders van de St. Jozefgroep en de Hoogendijk groep besluiten te fuseren, en gebruik te maken van de locatie van de St. Jozefgroep. Door deze fusie word de huidige locatie te klein, en word in overleg met het stichtingsbestuur OK 160 besloten tot uitbreiding van de accommodatie. OK 160 gaat op zoek naar sponsoren, en vind hiervoor de gemeente Roermond, de Rabobank en de firma de Valk toe bereidt.

En de vierde verbouwing is een feit.

In samenwerking met metselaars van de Westrom wordt door veel vrijwilligers een zeer riant, en aan alle eisen van die tijd voldoend scouting gebouw opgericht, grenzend aan de oude scouting locatie.

En nu we toch aan het verbouwen zijn word de grote zaal van het jeugdhuis ook weer eens verbouwd. Aan de linkerkant van de zaal word een horeca gedeelte aan gebouwd, waarin het buffet, koeling en de drank opslag worden onder gebracht zodat er in de zaal meer plaats vrijkomt voor activiteiten.

Inmiddels is het 2011

Het dak van het oudste gedeelte van het jeugdhuis, dat bestaat uit asbest platen en is aan vervanging toe. De stichting OK 160 zoekt naar een oplossing. d.m.v. subsidies en opbrengsten uit contributie en huurgelden, word het nodige geld voor een nieuw dak bijeen geschraapt. In het najaar van 2012 word door een gespecialiseerd bedrijf begonnen aan de vervanging van het dak en nou we toch weer aan het verbouwen zijn word de onderliggende grote zaal ook weer aangepast. Door alle aanpassingen en verbouwingen is er onder het dak een wirwar aan buizen en elektro-leidingen ontstaan. Er wordt besloten om het oude plafond n de grote zaal te verwijderen en alles opnieuw aan te leggen. Er komt geen nieuw plafond meer terug. Het nieuwe dak met isolerende platen is van onderen mooi afgewerkt en zodoende geschikt als plafond, hier door ontstaat een ruimtelijk effect dat de zaal veel groter laat lijken. Deze werkzaamheden worden voornamelijk gedaan door vrijwilligers van de Kits-Uule.

Dit is in het kort de geschiedenis van het Jeugdhuis OK 160 te Roermond, en gezien het bovenstaande zal er door veranderingen in tijd en zienswijze, in de toekomst nog veel en met veel plezier verbouwd worden.

WWW.KITSUULE.NL.